#CSONTVÁRYma

Aktualitások az Egyesület munkájából

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGVÁSÁROLTA KIADVÁNYUNKAT!

A könyv fejezeteinek végén található QR kód beolvasásával meghallgatható az adott fejezet hanganyaga.

Előadó: Varga Tamás színművész
Zene: Dresch Dudás Mihály jazz-zenész

AMENNYIBEN MÉG NEM VÁSÁROLTA MEG KIADVÁNYUNKAT, MEGRENDELHETI

IDE KATTINTVA

A könyv címe: Hangoskönyv – Csontváry hallható művészete
Exkluzív dedikált példány megvásárlásával támogassa egyesületünk munkáját!

A könyv támogatói ára: 8.000 Ft

Dedikálás nélküli könyv ára: 3.500 Ft + 2.000 Ft postaköltség

Fizetéshez szükséges tudnivalók:

Kedvezményezett neve: Csontváry Emlékműhely Kulturális Egyesület
Számlaszám: MagNetBank 16200151-18538476
Közleménybe kérjük beírni: Vevő neve

“Csontváry életművének jelentősége festményei mellett írásaiban is keresendő. Élete utolsó periódusában szellemi-gondolati tevékenységének összefoglalásaként jelentős írásos anyagot hagyott hátra. Filozófiai, metafizikai, festői látásmódját, szellemi autonómiáját és szuverenitását, valamint korának jellegzetességeit ismerhetjük meg szövegei által. Írásos anyagai – kultúrtörténeti, művészettörténeti és irodalmi jelentőségükön túl – közelebb visznek a művész egyéniségéhez. Csontváry szellemét megidézve, megszólaltatjuk a művészt, írásait továbbítjuk és „dedikáljuk” a jelenkori és jövő nemzedéknek, olvashatóvá, láthatóvá és leginkább hallhatóvá téve üzeneteit. Kötetünk a vizuális, az írásos és az akusztikus műfajok interakciójára épül.”

Gerlóczy Gábor


2023.04.29.

Amennyiben támogatná egyesületünket, kérjük tekintsék meg alábbi levelünket!


2020

2020.12.05.

EZIDÁIG PUBLIKÁLATLAN KÉZIRAT!

Az alábbi szöveg egy ezidáig publikálatlan kézirat, melyet Csontváry írt válaszul Pekár Gyula írására. Köszönet a közreadásáért Gegesi Kiss Józsefnek és Gerlóczy Gábornak. A szöveg hamarosan hallható lesz a Csontváry Emlékműhely Kulturális Egyesület által szerkesztett és 2021-ben megjelenő Te leszel… című hangoskönyvben.

Csontváry Kosztka Tivadar
KI FESTHET CSATAKÉPET, ÉS KI NEM

Válasz Pekár Gyula írására

Csataképfestés címen múlt vasárnap Pekár Gyula, író és képviselő pillanatnyi ihletettségében azt kérdezi tőlünk, vajon gondolunk-e a csataképfestésre, van-e kialakult véleményünk a megfestésére?

Mert ha az orosz cár 12 festőt küldött ki Lembergbe, akinek az volt a feladatuk, hogy az oroszok dicsőségére festendő csataképekhez ihletet találjanak: de a sors elűzte őket, vajon, mit tettünk mi?


Van-e nekünk hivatalból apostoli számú csataképfestőnk kiküldve? Kialakult-e már vélemény csataképfestőink között arra nézve, hogy mely (Krasznik-, Sztanov Limanova-szerű) csaták, hősi epizódok lesznek epokális, nagy kompozíciókban megfestendők? Meg van-e állapítva tíz-húsz csata-téma, és gondolkoznak-e festőink e nagy kompozíciókon?

Ezek után a t. cikkíró csodálatának ad kifejezést, hogy annyi jeles mecénásunk közül mindeddig senki sem tűzött ki, mondjuk ezer koronás díjat, például a limanovai magyar bravúrt ábrázoló csatakép-vázlatra.

Ez jó volna: mozgásba hozná a művészi ambíciókat, és foglalkoztathatná munka híján tespedő festőinket.

Végül pedig: ha a cárnak vissza kellett hívnia a maga festőit, a mi művészeink előtt nyitva az út, siessenek, használják fel a pillanatnyi ihletet, vegyék ecsetjükre a galíciai magyar diadalok szent helyeit és legyen művészi sikerük méltó a mi halhatatlan hadi dicsőségünkhöz. Minderre a nagy feladatra csak egy zsenit keres a cikkíró, aki ezt egy-kettőre megcsinálja, és a többi festőnek is megadja a formát.

Épp most olvasom az angol lapokban, hogy ott is zsenit keresnek a mi dicsőségünk letörésére, s erre a célra egymillió font sterlinget ajánlott fel, vagyis huszonötmillió koronát, egy londoni mecénás. Kíváncsi vagyok rá, hogy ott és itt micsoda licitációnak nézünk elébe, s vajon lesz-e csak egy is, aki ezeknek a nagy feladatoknak a zsenije lehetne. Én magam a zsenitenyésztés kapcsán a híres Ostwald tanár urat kioktattam (lásd A lángész című munkát), ki lehet, és ki nem lehet zseni. Van szerencsém ezt a cikkíró úrnak megfontolásra és elolvasásra ajánlani. 

Budapest, 1915. június 26-án


2019

Legközelebbi könyvbemutató:

december 6. 18 óra
Pécs, Csontváry Múzeum

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a
csontvaryma@csemke.hu címen.


2019.06.19. – 2019.10.19.
Csontváry Centenáriumi Programsorozat

A plakát nagyobb méretben megtekinthető és letölthető itt

.