#CSONTVÁRYma

Aktualitások az Egyesület munkájából

2021.05.11.

Az elmúlt év mindenkit komoly megpróbáltatások elé állított. A tervezett programokat, előadásokat nem tarthattuk meg, de a munka a háttérben folytatódott. Kérjük, tekintsék meg alábbi levelünket!

2020.12.05.

EZIDÁIG PUBLIKÁLATLAN KÉZIRAT!

Az alábbi szöveg egy ezidáig publikálatlan kézirat, melyet Csontváry írt válaszul Pekár Gyula írására. Köszönet a közreadásáért Gegesi Kiss Józsefnek és Gerlóczy Gábornak. A szöveg hamarosan hallható lesz a Csontváry Emlékműhely Kulturális Egyesület által szerkesztett és 2021-ben megjelenő Te leszel… című hangoskönyvben.


Csontváry Kosztka Tivadar
KI FESTHET CSATAKÉPET, ÉS KI NEM

Válasz Pekár Gyula írására

Csataképfestés címen múlt vasárnap Pekár Gyula, író és képviselő pillanatnyi ihletettségében azt kérdezi tőlünk, vajon gondolunk-e a csataképfestésre, van-e kialakult véleményünk a megfestésére?

Mert ha az orosz cár 12 festőt küldött ki Lembergbe, akinek az volt a feladatuk, hogy az oroszok dicsőségére festendő csataképekhez ihletet találjanak: de a sors elűzte őket, vajon, mit tettünk mi?


Van-e nekünk hivatalból apostoli számú csataképfestőnk kiküldve? Kialakult-e már vélemény csataképfestőink között arra nézve, hogy mely (Krasznik-, Sztanov Limanova-szerű) csaták, hősi epizódok lesznek epokális, nagy kompozíciókban megfestendők? Meg van-e állapítva tíz-húsz csata-téma, és gondolkoznak-e festőink e nagy kompozíciókon?

Ezek után a t. cikkíró csodálatának ad kifejezést, hogy annyi jeles mecénásunk közül mindeddig senki sem tűzött ki, mondjuk ezer koronás díjat, például a limanovai magyar bravúrt ábrázoló csatakép-vázlatra.

Ez jó volna: mozgásba hozná a művészi ambíciókat, és foglalkoztathatná munka híján tespedő festőinket.

Végül pedig: ha a cárnak vissza kellett hívnia a maga festőit, a mi művészeink előtt nyitva az út, siessenek, használják fel a pillanatnyi ihletet, vegyék ecsetjükre a galíciai magyar diadalok szent helyeit és legyen művészi sikerük méltó a mi halhatatlan hadi dicsőségünkhöz. Minderre a nagy feladatra csak egy zsenit keres a cikkíró, aki ezt egy-kettőre megcsinálja, és a többi festőnek is megadja a formát.

Épp most olvasom az angol lapokban, hogy ott is zsenit keresnek a mi dicsőségünk letörésére, s erre a célra egymillió font sterlinget ajánlott fel, vagyis huszonötmillió koronát, egy londoni mecénás. Kíváncsi vagyok rá, hogy ott és itt micsoda licitációnak nézünk elébe, s vajon lesz-e csak egy is, aki ezeknek a nagy feladatoknak a zsenije lehetne. Én magam a zsenitenyésztés kapcsán a híres Ostwald tanár urat kioktattam (lásd A lángész című munkát), ki lehet, és ki nem lehet zseni. Van szerencsém ezt a cikkíró úrnak megfontolásra és elolvasásra ajánlani. 

Budapest, 1915. június 26-án


2019

Legközelebbi könyvbemutató:

december 6. 18 óra
Pécs, Csontváry Múzeum

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a
csontvaryma@csemke.hu címen.


2019.06.19. – 2019.10.19.
Csontváry Centenáriumi Programsorozat

A plakát nagyobb méretben megtekinthető és letölthető itt

.